Taksi dërgohet për servisim te djemtë e kryeministrit


Policia e Kosovës ka larguar tashmë nga vendi ku ishte parkuar dhe e kanë marrë me merimangë, jo me insektin por me këtë mjetin që i referohemi kur dëshirojmë të tërheqim veturën nga vendi në një vend tjetër.

Sipas informacioneve të Policisë, vetura tashmë është dërguar për servisim tek kompania “Mackcar” e cila ka qëlluar rastësisht që të jetë kompania e djemve të kryeministrit.

Sipas burimeve, kompania e djemve të kryeministrit është e vetmja në Kosovë që rregullon taksitë.

Arsyeja pse taksi është dërguar për servisim është se gjatë kontrollit janë grithur disa pjesë të taksit nga qentë e Policisë së Kosovës.

Fjal t'hallkut

Komento


VOTONI VOTONI VOTONI...
PN PN
9
PN
OH BRE OH BRE
10
OH BRE

Taksi dërgohet për servisim te djemtë e kryeministrit

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in